Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cool Family Should Buy Materails For Play #Short #224
Sey Mixz
Sey Mixz 214N theo dõi 6674 Videos 578.61TR lượt xem 2022-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-10
Tổng số lượt xem7.5TR
Thích tỷ lệ 1.32%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.41TỶ - 3.95TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.32%
Thẻ gắn
she amazes me everyday! 🥺 daughter daughter shorts toddler toddler shorts baby baby shorts baby girl father daughter bicycle tricycle learning to ride a bike how to ride a bike riding a tricycle bike ride bike riding a bike for the first time baby first time first time the can family can family can fam chamily niko valdes abella valdes babyface niko shorts family shorts family vlogs family vloggers cristal allure cristal valdes neo valdes
Giới thiệu
Hello every one!

Welcome to my channel SEY MIXZ,
First let's me say " Thank For Watching My Video" I don't know you love or not subscribe or don't subscribe but i really fine to upload all this video! And Hope you guy enjoy also. hehe
#seymixz #short

Thank you
Sey Mixz
Mở