Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VICE GANDA CERTIFIED GAB PIGMENTATION
Gab Pigmentation
Gab Pigmentation 4.13N theo dõi 87 Videos 72.99N lượt xem 2020-05-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-14
Tổng số lượt xem1N
Thích tỷ lệ 0.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 24.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 182N - 318.5N
Tỷ lệ tương tác 0.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu