Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Motorcycle Sissy Bar Backrest Docking Hardware Kit 53529-04 For
Thành Linh Media
Thành Linh Media 2.15N theo dõi 362 Videos 1.9TR lượt xem 2019-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem967
Thích tỷ lệ 20%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 45%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 500.5N
Tỷ lệ tương tác 0.1%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Buy Here: https://nuwiki.net/e-en/item/32955784729
Motorcycle Sissy Bar Backrest Docking Hardware Kit 53529-04 For Harley Spotster 2004-2019 XL1200 XL883 Iron 883 72 48 SuperLow
Specifications:
Sissy Bar Docking Hardware Kit
100% brand new high quality aftermarket
Its stylish design is perfect to decorate your motorcycle
Easy Install, No Installation Instruction
Material: Steel Metal
Color: Chrome + Black

Package Includes:
1 set Sissy Bar Mounting Hardware Kit (As Picture Show)
Instruction is not included

Applicability:
Fits '04-later XL models (except '16-later XL1200CX).
Original Equipment on '14-later XL1200T models.
Required when installing Detachable Sideplates or Detachable Solo Rack 53494-04A, 53512-07A One-Piece Detach Sissy Bar Upright 51146-10A without leather saddlebags or Solo Tour-Pak Mounting Rack 53655-04A with Hard Saddlebags 91412-0XXX.
Hard Saddlebags also require purchase of Hardware Kit 91405-04.
Mở