Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
this is what happens when your videos aren't made on pizza mozzarella.
random
random 157 theo dõi 53 Videos 50.25N lượt xem 2019-12-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem40
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 25.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 107.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
3 fps
Mở