Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dead by Daylight | Around the Campfire w/ Crypt TV & Dead Meat
Dead by Daylight
Dead by Daylight 857N theo dõi 341 Videos 116.84TR lượt xem 2021-05-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem103.66N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận465
Tỷ lệ lượt xem 12.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 47.16TR - 54.69TR
Tỷ lệ tương tác 8.11%
Thẻ gắn
dead by daylight dbd behaviour interactive bhvr slasher game survival horror
Giới thiệu
Dead by Daylight is an asymmetrical multiplayer horror game where one player takes on the role of a brutal Killer and the other four play as Survivors. As a Killer, your goal is to sacrifice as many Survivors as possible. As a Survivor, your goal is to escape and avoid being caught and killed.

BUY NOW: https://deadbydaylight.com/en#buy
Join the official forum: https://forum.deadbydaylight.com/en/

Like and follow us on our official Social Media Channels:
- Facebook : https://www.facebook.com/DeadByDaylight/
- Twitter: https://twitter.com/deadbybhvr
- Instagram: https://instagram.com/deadbydaylight

#deadbydaylight #dbd
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)