Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Edible Lipstick Chocolate Makeup Mukbang ASMR KOYA and NEMI
Koya and Nemi Mukbang ANIMATION
Koya and Nemi Mukbang ANIMATION 11.7N theo dõi 158 Videos 714.45N lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-26
Tổng số lượt xem1.17N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 10%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 841.75N - 1.54TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
kidsline kids line linekids kou kun nemi chan mukbang asmr color food
Giới thiệu
Subscribe♥subscrever♥الاشتراك♥채널등록
Kids Line http://goo.gl/6BqZ2v
KOYA and NEMI https://goo.gl/qxggwV
KOYA and NEMI https://goo.gl/rdeRJ4

HP http://kidsline.tv/

#KidsLine #KOYAandNEMI
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)