Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
10대 딸 친구의 유혹에 선을 넘어버린 아빠의 시련ㄷㄷ(결말포함)
무비톡
무비톡 160N theo dõi 149 Videos 75.56TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem236.4N
Thích tỷ lệ 95.2%
Số lần bình luận57
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 107.56TR - 193.6TR
Tỷ lệ tương tác 0.82%
Thẻ gắn
영화 영화소개 영화추천 영화리뷰 결말포함 무비톡 영화줄거리 재미있는영화 영화결말 한국 영화스포 공포 영화다시보기 멜로 반전 영화후기 고몽 스릴러 영화가좋다 호러 액션 실화 충격적인 충격적 지무비 김시선 로맨틱 미스터리 로맨스 코미디 일본 프랑스 난노 드라마 넷플릭스 왓챠
Giới thiệu
안녕하세요^^
이 영상은 줄거리와 결말이 포함 되어있습니다
*영상의 저작권은 영화 배급사 측에 있습니다
영화 제목은 영상 오른쪽 상단에서 확인해주세요
무비톡 부채널 '시크릿톡' 바로가기
https://www.youtube.com/channel/UCHPQGgSdqKP6zCwLarhO48g

문의 [email protected]

#영화리뷰 #결말포함 #영화 #영화추천
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)