Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fortnite (Funny moments)
Trent The Gamer
Trent The Gamer 39 theo dõi 77 Videos 2.79N lượt xem 2018-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem48
Thích tỷ lệ 6.25%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 68.75%
Thẻ gắn
#PS4share PlayStation 4 Sony Interactive Entertainment SHAREfactory™ {4ca3a8c8-4dd4-449e-9c04-72147f4f2dd4} Fortnite funny gameplay
Giới thiệu
Playing with my friend andrew.
Mở