Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¡¡CONCURSO DE INTROS,OUTROS Y EDITS!!
Maai
Maai 74 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2020-05-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem95
Thích tỷ lệ 11.58%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 295.79%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Pasos: Que no de cringe, hacer lo mejor que puedan para ganar y subir el edit Outro o dibujo con el #ConcursoMuffin.
Gracias por tomar tu tiempo para leer y prometo que seré más activa :D.
Mở