Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BTS - Concept Trailer - At Starz 2017
Tendu Fondu
Tendu Fondu 9 theo dõi 2 Videos 261 lượt xem 2017-04-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem181
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 2.21%
Thẻ gắn
#tendufondu #tendufondukpop #kpop #bts #btscover #stronggirls #concept
Giới thiệu
Tendu Fondu K-Pop Performing BTS - Concept Trailer
At Starz 2017
Mở