Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
たった13秒で天皇陛下の好感度が急上昇!東京五輪開会式「陛下の開会宣言に大騒ぎしていたメディアって一体…」
皇室日記帳
皇室日記帳 19.37N theo dõi 237 Videos 16.72TR lượt xem 2021-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-23
Tổng số lượt xem95.91N
Thích tỷ lệ 2.87%
Số lần bình luận159
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 69.79TR - 127.4TR
Tỷ lệ tương tác 4.53%
Thẻ gắn
皇室 東京五輪 天皇陛下 開会式 開会宣言 2021 皇室日記帳 UCiKGI3dkMTj_dE810w6WXfg むったん 白猫
Giới thiệu
2021年7月23日、天皇陛下が、東京五輪パラリンピックの開会式に出席し、開会宣言をされた。

▼むったんのTwitter
https://twitter.com/royal_muttan

BGM提供:
・煉獄庭園
・D-elf.com https://www.d-elf.com/
Mở