Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
崔永元崔老师真是性情中人 非常坦率 毫不做作
我的最爱薛之谦
我的最爱薛之谦 0 theo dõi 143 Videos 220.98N lượt xem 2018-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem142
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 8.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu