Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【元气骑士】刺客3技能的正确打开方式 Soul Knight
LingDu零度
LingDu零度 14.1N theo dõi 279 Videos 3.41TR lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem1.45N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 10.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 22.59%
Thẻ gắn
元气骑士 Soul Knight
Giới thiệu
BGM:The Future
---------------------------------------
如果有看到简介,麻烦在弹幕敲个“已阅”
‣本期玩法核心配置:刺客3技能+死灵法杖+号角。
‣加强配置:攻速,技能冷却,或无限蓝因子,攻速,技能冷却,法杖加强天赋
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)