Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
McDonald’s or Burger King?
Gohar Khan
Gohar Khan 1.07TR theo dõi 343 Videos 619.59TR lượt xem 2022-05-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-14
Tổng số lượt xem1.17TR
Thích tỷ lệ 4.82%
Số lần bình luận584
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 213.12TR - 383.63TR
Tỷ lệ tương tác 5.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu
🎓 Get into your dream school: https://nextadmit.com/roadmap/
Mở