Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NO TOP UP COLLECTION MALAYALAM PART 3 | GAMING KILLADI
GAMING KILLADI
GAMING KILLADI 67.5N theo dõi 57 Videos 2.76TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-30
Tổng số lượt xem5.22N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 7.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 27.14%
Thẻ gắn
No top up collection malayalam No top up malayalam #notopup Insta Gamer Gaming Killadi Aeywin Akkuz ff No top up id malayalam freefire freefire malayalam malayalam freefire Gaming Killadi no top up no top up player malayalam
Giới thiệu
#GamingKilladi #InstaGamer

No Top Up Collection Malayalam | Gaming Killadi

Follow Me On Instagram
https://instagram.com/gamingkilladi?utm_medium=copy_link

Account Owner - https://youtube.com/shorts/ctTqCryc0l0?feature=share

SUPPORT ❤️
Mở