Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¿Qué está pasando en mi vida ahora mismo? #MeloDirecto | MeloMore
MeloMore
MeloMore 1.12TR theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2017-11-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem367.09N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận1.02N
Tỷ lệ lượt xem 32.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 40.08TR - 120.25TR
Tỷ lệ tương tác 7.04%
Thẻ gắn
yellowmellow
Giới thiệu