Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Makeup transition #makeup #mua #makeuptutorial
Mamta dosanjh
Mamta dosanjh 2.4N theo dõi 134 Videos 226.32N lượt xem 2022-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-11
Tổng số lượt xem11.11N
Thích tỷ lệ 2.19%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.05TR - 5.84TR
Tỷ lệ tương tác 3%
Thẻ gắn
Giới thiệu