Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
윤다훈 19홀골프에 임창정이 떴다!! 골프방송 첫 출연! 구찌로 승부한다 EP2-1
윤다훈의 19홀골프
윤다훈의 19홀골프 13.3N theo dõi 38 Videos 2.15TR lượt xem 2021-05-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-23
Tổng số lượt xem349.16N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận197
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 158.86TR - 285.94TR
Tỷ lệ tương tác 1.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
구독자 여러분! 오늘 게스트는 골프방송 첫 출연인 임창정!!!님이
나왔습니다 어떤 구찌로 어떤 재미를 줄지 벌써기대되는데요!
함께보시죠!

(자막오타로인해 다시올립니다 앞으로 더욱더 발전하는 윤다훈의 19홀골프 TV가 되겠습니다 죄송합니다)
Mở