Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
شفا خافت من الحيوانات !!
shfa2 - شفا
shfa2 - شفا 33TR theo dõi 1164 Videos 19.96TỶ lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem5.64TR
Thích tỷ lệ 71%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 17.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 205.66TR - 514.15TR
Tỷ lệ tương tác 0.59%
Thẻ gắn
Giới thiệu