Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
OK so I forgot to put the iron in the water 😂 #ThatLittlePuff #shorts #puffknowsbetter
That Little Puff
That Little Puff 6.18TR theo dõi 379 Videos 4.85TỶ lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-23
Tổng số lượt xem36.35TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2.26N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 16.54TỶ - 19.18TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu