Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
سعيد بن تركي - رجعنا في موال انت العريس 🥹
سعيد بن تركي
سعيد بن تركي 412N theo dõi 300 Videos 101.05TR lượt xem 2022-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-28
Tổng số lượt xem23.82N
Thích tỷ lệ 6.67%
Số lần bình luận124
Tỷ lệ lượt xem 5.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 864.5N - 2.16TR
Tỷ lệ tương tác 11.87%
Thẻ gắn
كوكو الخبل سعيد بن تركي سعيد تركي
Giới thiệu
#سعيد_بن_تركي
#كوكو_الخبل
لاتنسى الايك عزيزي المشاهد ♥️

سناب شات

https://www.snapchat.com/add/ppp.po?share_i[email protected]calendar=gregorian;numbers=latn
Mở