Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
RIZKY BILLAR NGAPEL KE RUMAH LESTI ??
Rizky Billar
Rizky Billar 4.45TR theo dõi 204 Videos 450.12TR lượt xem 2020-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11.12TR
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận115.22N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.01TỶ - 2.83TỶ
Tỷ lệ tương tác 16.95%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Subscribe : https://www.youtube.com/c/RizkyBillar

Follow Me on Instagram : https://www.instagram.com/
Mở