Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
낚시 기다리던 한방! 입질영상 민물낚시 낚시유튜버 낚시동영상 fishing
정겨운성빈TV Nature
정겨운성빈TV Nature 72N theo dõi 176 Videos 17.29TR lượt xem 2021-04-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-11
Tổng số lượt xem89.69N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận207
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 40.79TR - 73.43TR
Tỷ lệ tương tác 3.8%
Thẻ gắn
낚시 낚시동영상 낚시유튜버 민물낚시 fishing
Giới thiệu
낚시 기다리던 한방! 입질영상 민물낚시 낚시유튜버 낚시동영상 fishing

#낚시 #낚시동영상 #민물낚시 #낚시유튜버 #fishing
Mở