Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Guitar practice Demo
musicBreak2012
musicBreak2012 424 theo dõi 2910 Videos 270.36N lượt xem 2019-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem61
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 14.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 6.56%
Thẻ gắn
Giới thiệu
0c12f5
Mở