Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[덤벼라! 샐러드들아! 2기] 9-1, 너는 다 계획이 있구나
라이트닝
라이트닝 24.4N theo dõi 183 Videos 8.82TR lượt xem 2021-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem15.92N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận82
Tỷ lệ lượt xem 65.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 7.23TR - 13.03TR
Tỷ lệ tương tác 6.84%
Thẻ gắn
Giới thiệu
다음편은 드디어 여러분이 기다리고 기다리던 시간이네요

오픈채팅:https://open.kakao.com/o/gSSkPx1b
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)