Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Baby Sharkcito @Baby Shark Official | Nursery Rhymes | Pinkfong Songs for Children
Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories
Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories 52.8TR theo dõi 1996 Videos 26.6TỶ lượt xem 2021-09-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem1.5TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 684.34TR - 793.86TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
pinkfong family kids children toddlers babies preschoolers preschool education educational videos kids education education for children preschool learning videos for kids kids videos kids animation songs songs for kids songs for children nursery rhymes baby shark game baby shark remix best nursery rhymes best kids songs baby shark compilation song compilation shark song shark remix regueton baby shark tiburon bebe bebe tiburon baby shark du du
Giới thiệu
Watch Baby Shark Dance 🦈➡️https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
🎁 Visit our Official Store: https://link.cleve.re/10483/
🎁Buy Pinkfong & Baby Shark Sound Books: https://fong.kr/10826/

¡Vamos!
You're watching "Baby Sharkcito", a super fun remix version of Baby Shark. Shake your fins and tails up high!


----- 🎵 Lyrics
Baby Shark!
Listen up!
Vamos!

Baby Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Baby Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Baby Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Baby Sharkcito!

Mommy Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Mommy Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Mommy Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Mommy Sharkcita!

Daddy Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Daddy Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Daddy Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Daddy Sharkcito!

Grandma Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Grandma Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Grandma Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Grandma Sharkcita!

Grandpa Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Grandpa Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Grandpa Shark,
doo doo doo doo doo doo.
Grandpa Sharkcito!
Let’s go hunt,
doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt,
doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt,
doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt!

Run away,
doo doo doo doo doo doo.
Run away,
doo doo doo doo doo doo.
Run away,
doo doo doo doo doo doo.
Run away!

Oh, it’s so dark in here!
Keep going but be super sneaky,
super sneaky, super sneaky.
Keep going but be super sneaky,
doo doo doo doo doo.

Keep going but be super sneaky,
super sneaky, super sneaky.
Keep going but be super sneaky,
doo doo doo doo doo.

Safe at last,
doo doo doo doo doo doo.
Safe at last,
doo doo doo doo doo doo.
Safe at last,
doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!

It’s the end,
doo doo doo doo doo doo.
It’s the end,
doo doo doo doo doo doo.
It’s the end,
doo doo doo doo doo doo.
It’s the end!
Oh, yeah!

Produced by Pinkfong
Composed by Pinkfong, Baby Shark Music Studio NUVO
Arranged by Pinkfong, Baby Shark Music Studio NUVO
Performed by Yantzi Michael David, Bommie Catherine Han, Sarah Bock
Mixed and Mastered by Baby Shark Music Studio NUVO


-------
🦈 Pinkfong Baby Shark 💕 Download now ➡️ https://fong.kr/924/23

Follow us on Facebook for new updates and free promotions.
★ Facebook: https://www.facebook.com/pinkfong.official
★ Instagram: https://www.instagram.com/pinkfong.official/
★ Twitter: https://twitter.com/Pinkfong
★ Website: https://www.pinkfong.com/en/
★ Official Merch Store: https://link.cleve.re/10483/

Copyright © 2021 SMARTSTUDY Co., Ltd. All Rights Reserved.
#pinkfong #babyshark #kidsssongs #nurseryrhymes
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)