Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Entrevista a Alberto Escudero anuncio construcción del Jardín de Infantes (junio 2020)
Contactos Las Higueras
Contactos Las Higueras 919 theo dõi 1696 Videos 217.97N lượt xem 2020-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem21
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 9.52%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Entrevista a Alberto Escudero anuncio construcción del Jardín de Infantes
Mở