Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
高市城中城大火"危機未解"!? 郭正亮揭露"最可怕的一件事" @中天新聞
中天新聞
中天新聞 1.59TR theo dõi 166491 Videos 1.91TỶ lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem268N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận545
Tỷ lệ lượt xem 16.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 58.51TR - 97.55TR
Tỷ lệ tương tác 5.31%
Thẻ gắn
中天新聞直播 中天新聞 政治 監督的力量 主播出任務 Cti Talk 熱搜發燒榜 中天電視 中天 辣晚報 盧秀芳 正常發揮 王又正
Giới thiệu