Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Microtech edición Blade Show 2022
ovidio calvet
ovidio calvet 111N theo dõi 532 Videos 13.61TR lượt xem 2022-08-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-19
Tổng số lượt xem3.33N
Thích tỷ lệ 8.32%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 364N - 728N
Tỷ lệ tương tác 15.53%
Thẻ gắn
everyday carry edc knives navaja de jhon wick navaja automatica ovidio calvet doble o knives
Giới thiệu
#microtech #navajaautomatica #cuchillos

Unboxing de una navaja microtech muy especial edición Blade Show 2022
Mở