Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[묘송이] 캐릭터를 바꿨어요 ✧ 오너캐 변경 ✧
묘송이
묘송이 205N theo dõi 1008 Videos 61.45TR lượt xem 2021-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem22.39N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận73
Tỷ lệ lượt xem 10.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 10.19TR - 18.33TR
Tỷ lệ tương tác 5.47%
Thẻ gắn
묘송이 BJ묘송이 묘송이 오너캐 묘송이 자캐 묘송이 캐릭터 이라기 시라 일하기 싫어 イラギ シラ 엔단 오너캐 솔빈 오너캐 캐릭터를 바꿨어요 스트리머 오너캐 강지 캐릭터 솔빈 캐릭터 이초홍 캐릭터 로첼리 로첼리 그림 묘송이 로첼리 삐부 카라멜 이케다통깡 이케다 통깡이 김선녀 팀스테끼 반루이 오너캐 묘송이 반루이 묘송이 얼굴공개 꽃핀 캐릭터 꽃핀 오너캐 스트리머 캐릭터 변경 스트리머 캐릭터 리뉴얼 스트리머 캐릭터 설정표 오너캐 설정표 오너캐 소개 오너캐 과거 오너캐 meme 오너캐 밈
Giới thiệu
イラギ シラ ㄷㄷㄷㅈ ✧

---------------------------------------------------------------------------------------------------

🎬 묘송이 생방송보기 (TwitchTV) : https://goo.gl/k4AdaR
🐇 묘송이 팬카페 https://goo.gl/tNBkn3
🐤 묘송이 트위터 https://goo.gl/C4NdGw
⭐️ 묘송이 인스타 https://goo.gl/FEtwe1
🌱 묘송이 블로그 https://goo.gl/L7DyTh
📘 묘송이 페이스북 https://goo.gl/hq27Va
🎀 묘송이 팬딩 https://fanding.kr/user/MyosongE

🥕 영상편집 ➡️ 다섯달

---------------------------------------------------------------------------------------------------

🎵 삽입곡 (BGM):
🎈Song : 샛별 - Lemon Cake / https://youtu.be/AunAZS5yYmw
============================================
🎈Song : 샛별 - 우주별사탕(Cosmic Star Candy) / https://youtu.be/eq3C1Uwz6YU
===========================
📅 날짜 (Date): 21_05_16

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright ⓒ 2021 MyosongE All Rights Reserved

#묘송이오너캐 #묘송이자캐 #묘송이캐릭터 #이라기시라
Mở