Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EUPHORIA | SEASON 2 | OFFICIAL TEASE | HBO
euphoria
euphoria 485N theo dõi 62 Videos 71.76TR lượt xem 2021-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem3.14TR
Thích tỷ lệ 99.6%
Số lần bình luận2.89N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 571.5TR - 1.02TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.18%
Thẻ gắn
hbo euphoria euphoriahbo zendaya hunter schafer barbie ferreira jacob elordi sydney sweeney alexa demie storm reid algee smith maude apatow rue jules kat nate cassie maddy gia mckay drama television 2019
Giới thiệu
JANUARY 9. HBO MAX.

#EUPHORIA

Zendaya leads an ensemble cast that also includes Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith and Sydney Sweeney.

All episodes created and written by Sam Levinson, who also serves as executive producer. Other executive producers include Drake, Future the Prince, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady, Gary Lennon and Jim Kleverweis. Produced in partnership with A24 and based on the Israeli series of the same name, which was created by Ron Leshem and Daphna Levin, from HOT.

Follow @euphoria on Instagram: https://www.instagram.com/euphoria
Follow @euphoriaHBO on Twitter: https://www.twitter.com/euphoriaHBO

Learn more about EUPHORIA: https://www.hbo.com/euphoria
Mở