Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
남의 휴대폰을 훔쳐보는 변태적인 게임(이게 게임설명임)
우주하마
우주하마 1.33TR theo dõi 1886 Videos 699.71TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem306.88N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận494
Tỷ lệ lượt xem 23.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 139.61TR - 251.34TR
Tỷ lệ tương tác 3.38%
Thẻ gắn
병맛게임 병맛 공포게임 ㅋㅋㅋㅋ 레플리카 변태게임
Giới thiệu
우주하마 UZUHAMA 레플리카 Replica
우주하마 트위치 https://twitch.tv/uzuhama
우주하마 팬카페 https://cafe.naver.com/uzuhama
#우주하마
Mở