Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
차박캠핑 | 목장캠핑 | 인생캠핑장 | 뷰 좋은 캠핑장 | 산너미목장 | 어반포레스트타프
우럭캠핑
우럭캠핑 1.24N theo dõi 32 Videos 177.59N lượt xem 2021-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-22
Tổng số lượt xem7.43N
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận77
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.36TR - 6.07TR
Tỷ lệ tương tác 11.84%
Thẻ gắn
산너미목장 평창캠핑장 캠핑장추천 차박캠핑 어반포레스트타프 부부캠핑 캠핑브이로그 캠핑 차박 티구안차박 산속캠핑 여름캠핑장추천 우중캠핑 인생캠핑장 차크닉 차박텐트 차박쉘터 강원도캠핑장 뷰좋은캠핑장 캠핑장비추천 캠핑요리추천 모기장쉘터
Giới thiệu
안녕하세요 오랜만에 찾아뵙는 우럭이입니다 :)

더위에 장마철이라 이번 캠핑영상이 좀 늦었네요 🥲

앞으로 더 열심히 다니도록 하겠습니다

이번 영상도 재밌게 봐주세요

감사합니다🤍


✔️캠핑용품
[카고박스] https://coupa.ng/bSk5ET
[쓰레기통] https://coupa.ng/b1MNdw
[베어본즈렌턴미니] https://coupa.ng/bSk623
[베어본즈렌턴레일로드] https://coupa.ng/bSNzcL
[커피포트] https://coupa.ng/bSk75U
[스노우피크컵] https://coupa.ng/bSk9E2
[와인잔] https://coupa.ng/bSk9Tx
[번독3단선반] https://coupa.ng/bWx4IK
[제트박스] https://coupa.ng/bUHFqq
[미니멀웍스주전자] https://coupa.ng/bWx6Gn
[jeep체어] https://coupa.ng/bWx8u9
[스노우피크랜턴] https://coupa.ng/bWx8RP
[팔로산토스틱] https://coupa.ng/bWJ2SO
[아리수그리들] https://coupa.ng/bWJ3SC


✔️촬영장비
[삼각대] https://coupa.ng/bWat3i
[소니6400] https://coupa.ng/bWauzM
[아이폰12pro] https://coupa.ng/bWx46h▫️쿠팡 파트너스 활동을 통해 저에게 소정의 수수료가 지급됩니다.
(최저가가 아닐 수 있습니다.)✔️music
Artrist : https://artlist.io
(저작권 구입 후 사용중입니다.)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)