Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
상체 팔치기 힘빼는 방법 (ft. 자세교정 러닝 포인트 강의)
런앤다이어트 킴코치tv
런앤다이어트 킴코치tv 16.7N theo dõi 157 Videos 1.28TR lượt xem 2021-06-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-05
Tổng số lượt xem5.23N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận25
Tỷ lệ lượt xem 31.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.36TR - 4.27TR
Tỷ lệ tương tác 9.82%
Thẻ gắn
상체팔치기 자세교정 힘빼기 스포츠 다이어트 운동 달리기 마라톤 여자뱃살빼는운동 방법 여자운동추천 남자운동추천 헬스장 런닝머신 트레일러닝 러닝 헬스 하체살빼기 단기간 살빼기 허리살빼기 남자 엉덩이 살빼기 엉덩이 살빼기 종아리 살빼기 허벅지 안쪽살 빼기 살빼기 여자 운동 추천 단기간다이어트 다이어트방법 다이어트운동 아파트런닝머신 런닝머신칼로리 가정용런닝머신 런닝머신운동법 런닝머신추천 러닝홈 러닝화 러닝머신 러닝 오래달리기 잘하는법 50m 달리기 평균 달리기 빨라지는법 ses 달리기 달리기 다이어트 3km 달리기 기록 부산달리기 달리기 효과 달리기 칼로리
Giới thiệu
#상체팔치기 #힘빼기 #자세교정
상체 팔치기 방법과 기본적인 자세에 대한 내용을 정리한 영상입니다
자세 교정 온라인 강의 : https://sprint101.com
오프라인 수업을 듣기 어려우신 분들을 위해 온라인 유료 강의를 준비했습니다
자세 교정에 대한 기초적인 교육을 듣고 싶으신 분들은 신청해 주시면 감사하겠습니다

우리 몸에 꼭 필요한 산소
https://smartstore.naver.com/allbarumi/products/4686484377

블로그
https://blog.naver.com/hdmzzz

킴코치 연락처
010-4355-0904

킴코치 이메일
[email protected]
Mở