Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【荒野行動】あなたに推しはいますか?【しめじ視点】
Sengoku Gaming 荒野行動
Sengoku Gaming 荒野行動 14.1N theo dõi 86 Videos 932.81N lượt xem 2021-10-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-25
Tổng số lượt xem7.42N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 52.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.39TR - 9.85TR
Tỷ lệ tương tác 6.18%
Thẻ gắn
Giới thiệu
ご視聴ありがとうございます!
チャンネル登録・高評価よろしくお願いします!

Sengoku Gaming official site
https://sengokugaming.com/

Sengoku Gaming official Twitter
https://twitter.com/Sengoku_Gaming

Sengoku Gaming 荒野行動部門 Twitter
https://twitter.com/SengokuGamingKO

Sengoku Gaming official Instagram
https://www.instagram.com/sg_esports.gram/

Sengoku Gaming official store
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/qtnet-yokashop/top/

#荒野行動 #戦国 #しめじ #推しへの愛
Mở