Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Minecraft But Your Health Is Lucky Blocks
Jay Hindi Gaming
Jay Hindi Gaming 2.26TR theo dõi 1257 Videos 603.99TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem325.72N
Thích tỷ lệ 95.8%
Số lần bình luận1.78N
Tỷ lệ lượt xem 14.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 11.83TR - 41.49TR
Tỷ lệ tương tác 12.49%
Thẻ gắn
minecraft minecraft hindi hindi gamer jay hindi gaming minecraft in hindi jay hindi gaming minecraft jay hindi gaming hindustan gamer minecraft minecraft but your health are lucky blocks minecraft but minecraft mod lucky blocks minecraft lucky block family friendly minecraft but your health is lucky blocks health is lucky blocks health is lucky blocks minecraft health infinity health health is lucky lucky block race minecraft hindi gameplay techno gamerz
Giới thiệu
In todays Minecraft challenge my health Is lucky blocks. My hearts are lucky blocks which means everytime i get damage, lucky block effect will happen. This can be lucky which can give us lucky items or it can be unlucky. Lets see if my health is lucky or not.

Credit - @Bionic

Second Channel - @Jay
Instagram - https://www.instagram.com/jay_hindi_gaming/

More Videos -
Superglue Prank - https://youtu.be/eOMjO_Vn-0o
Crafting Monster Sword - https://youtu.be/6j30PBzt69Y
Hide and Seek With Mythpat - https://youtu.be/2RzURU6VZyU

#Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)