Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[춘천중앙교회] 사랑을 더하라ㅣ신지만 목사ㅣ2021-05-02 주일저녁예배
춘천중앙교회
춘천중앙교회 3.69N theo dõi 1675 Videos 457.85N lượt xem 2021-05-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem117
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
춘천중앙교회
Giới thiệu
2021년 5월 2일 주일저녁예배
- 제목 : 사랑을 더하라
- 성경 : 골로새서 3:12~14
- 설교 : 신지만 목사
Mở