Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mario teaches correct reading 🤪🤣👍 Funny Rudolfio #shorts
Rudolfio
Rudolfio 377N theo dõi 697 Videos 734.84TR lượt xem 2021-10-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem4.62TR
Thích tỷ lệ 76.8%
Số lần bình luận215
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 252.75TR - 842.54TR
Tỷ lệ tương tác 1.56%
Thẻ gắn
Giới thiệu