Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
😡 PEDREROL INDIGNADO con los 10 MINUTOS de añadido al ESPANYOL 😡
El Chiringuito de Jugones
El Chiringuito de Jugones 1.9TR theo dõi 7340 Videos 1.34TỶ lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem165.98N
Thích tỷ lệ 2.08%
Số lần bình luận547
Tỷ lệ lượt xem 8.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 18.1TR - 54.37TR
Tỷ lệ tương tác 5.38%
Thẻ gắn
Deportes ATRESMEDIA El Chiringuito de Jugones El Chiringuito de Mega Josep Pedrerol Fútbol
Giới thiệu
El presentador no esconde su cabreo con los 10 minutos añadidos al Espanyol. ¿Se lo harían a otro equipo de la liga?
Suscríbete a nuestro canal: http://www.youtube.com/user/deportesa...

Twitter: https://twitter.com/elchiringuitotv
Instagram: https://www.instagram.com/elchiringui...
Twitch: https://www.twitch.tv/elchiringuitotv
Facebook: https://www.facebook.com/elchiringuitotv
Mở