Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ATTACKING ON MAFIA HOUSE | CALL OF DUTY MODERN WARFARE II GAMEPLAY #5
Techno Gamerz
Techno Gamerz 31.4TR theo dõi 899 Videos 8.5TỶ lượt xem 2022-11-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-29
Tổng số lượt xem5.7TR
Thích tỷ lệ 5.36%
Số lần bình luận13.94N
Tỷ lệ lượt xem 18.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 207.82TR - 727.4TR
Tỷ lệ tương tác 7.8%
Thẻ gắn
call of duty call of duty modern warfare 2 gameplay story mode techno gamerz
Giới thiệu
ATTACKING ON MAFIA HOUSE | CALL OF DUTY MODERN WARFARE II GAMEPLAY #5
#codmw2 #ujjwal #technogamerz

Subscribe to our Second YouTube Channel: https://www.youtube.com/c/UjjwalGamer


Share, Support, Subscribe!!!
Subscribe: http://bit.ly/technogamerz
Discord : https://bit.ly/ujjwaldiscord
Youtube: https://www.youtube.com/c/TechnoGamerzOfficial
Twitter: https://www.twitter.com/ujjwalgamer
Facebook: https://www.facebook.com/technogamerz
Facebook Myself: https://www.facebook.com/ujjwalgamer
Instagram: https://instagram.com/ujjwalgamer
Google Plus: https://plus.google.com/+TechnoGamerzOfficial
Website: https://technogamerz.in/
Merchandise: https://shop.technogamerz.in/


Business Email : [email protected]


About : Techno Gamerz is a YouTube Channel, where you will find gaming videos in Hindi, I hope this video was Useful and you liked it, if you did press the thumbs up button.
Mở