Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
София и Макс спасают маленький автобус Тайо
Little Miss Sofia
Little Miss Sofia 8.05TR theo dõi 224 Videos 2.6TỶ lượt xem 2021-03-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem11.07TR
Thích tỷ lệ 63.9%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 604.87TR - 2.01TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.24%
Thẻ gắn
sofia kids playing sofia and max toys for kids toy toy minibus kids play toys дети играют игрушки тайо
Giới thiệu
София и Макс спасают маленький автобус Тайо!

Subscribe to Little Miss Sofia: https://bit.ly/38vLCIq
Instagram: https://www.instagram.com/little_miss_sofia_youtube/
Mở