Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
지구 종말의 무서움을 100%보여준 영화(결말포함)
영화소녀
영화소녀 215N theo dõi 117 Videos 85.77TR lượt xem 2021-12-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-26
Tổng số lượt xem1.32TR
Thích tỷ lệ 0.63%
Số lần bình luận508
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 601.69TR - 1.08TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.02%
Thẻ gắn
영화리뷰 영화소개 영화추천 영화 movie 재난 멸망 sf
Giới thiệu
#영화소개 #영화 #재난

안녕하세요
영화 소개하는 영화소녀입니다 :)
Mở