Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
방탄소년단이 받은 외교관 여권에 숨겨진 충격적인 비밀
케이팝갤러리
케이팝갤러리 67.9N theo dõi 724 Videos 217.41TR lượt xem 2021-09-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-09
Tổng số lượt xem24.22N
Thích tỷ lệ 2.82%
Số lần bình luận41
Tỷ lệ lượt xem 35.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 11.01TR - 19.83TR
Tỷ lệ tương tác 4.52%
Thẻ gắn
방탄소년단 방탄 지민 정국 방탄 진 방탄 라이브 방탄 리액션 방탄 해외반응 방탄소년단 노래 방탄소년단 다이너마이트 방탄 노래 모음 bts 방탄소년단 버터 방탄소년단 butter 방탄 콜드 플레이
Giới thiệu
케이팝 전문 채널 케이팝갤러리 입니다
주로 뉴스와 해외 반응을 다루고 있습니다

#방탄소년단 #UN #BTS
Mở