Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
올바른백스윙 어깨움직임 태국숫자 외우지마라
탈골스윙 서원힐스 골프통
탈골스윙 서원힐스 골프통 67.5N theo dõi 173 Videos 10.23TR lượt xem 2021-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem46.05N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận41
Tỷ lệ lượt xem 68.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 8.37TR - 15.08TR
Tỷ lệ tương tác 2.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
능썽쌈씨하혹쩯뻳까오씹 전지훈련준비
#골프레슨 #탈골스윙 #nbk골프아카데미 #주니어골프아카데미 #서원힐스 #블루캐년cc#백스윙
Mở