Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Primitive Technology - Eating Delicious - Hear The Sound Turkey Bird In Jungle & Cooking #231
Primitive Technology KH
Primitive Technology KH 5.21TR theo dõi 183 Videos 1.03TỶ lượt xem 2021-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem2.48TR
Thích tỷ lệ 82.1%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 47.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.13TỶ - 1.31TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.32%
Thẻ gắn
Primitive Technology - Eating Delicious - Hear The Sound Turkey Bird In Jungle & Cooking #231 Primitive Technology Cooking Find Food Survival In The Rainforest Primitive TechnologyKH cooking turkey bird Primitive Technology Eating delicious Hear The Sound Turkey Bird In Jungle & Cooking Eating Delicious In Jungle
Giới thiệu
Hi to day i wantto show you about videos:

Primitive Technology - Eating Delicious - Hear The Sound Turkey Bird In Jungle & Cooking #231

if you like this video please ckick like share and comments
don't for get subscribe my channel
thank you somuch
for more:https://www.youtube.com/channel/UCDMGL8ZdQ7_tQdg6c7oRSpQ
Mở