Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
HOW TO LOOK TALLER | 6 Simple Ways To Look Taller
Provocative Woman
Provocative Woman 1.15TR theo dõi 198 Videos 409.62N lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem1.56N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 273N - 500.5N
Tỷ lệ tương tác 7.15%
Thẻ gắn
provocative woman fashion style how to what to wear how to style style ideas styling ideas what to wear now clothing how to look tall how to appear taller look taller look slimmer how to dress slimmer how to dress taller how to look taller how to look slimmer
Giới thiệu
HOW TO LOOK TALLER | 6 Simple Ways To Look Taller

❤ Find me on ❤

Instagram - https://www.instagram.com/provocativewoman_pw/
Blog - https://provocativewoman-pw.blogspot.com/
Facebook - https://www.facebook.com/ProvocativeWoman/

❤ What To Watch Next ❤

HOW TO STYLE LEATHER PANTS - https://www.youtube.com/watch?v=ttl5_IH5Wlg&t
HOW TO STYLE RED DRESS - https://www.youtube.com/watch?v=1BBJaH_P770&t
HOW TO STYLE WHITE BLAZER - https://www.youtube.com/watch?v=cHW1IfhdiLU&t
15 PIECES, OVER 35 OUTFITS - https://www.youtube.com/watch?v=Do7Jgjg2I_k&t
STYLING NEUTRALS FOR AUTUMN - https://www.youtube.com/watch?v=-ejWjgWhmo4&t

❤ Current Equipment ❤

Camera - Canon M50
YouTube Video Editing - Adobe Premiere Pro cc 2018
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)