Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Most Ridiculous Moments On Kitchen Nightmares
Gordon Ramsay
Gordon Ramsay 18.6TR theo dõi 1154 Videos 3.45TỶ lượt xem 2019-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-16
Tổng số lượt xem60.55TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận83.75N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 11.02TỶ - 19.83TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.65%
Thẻ gắn
Gordon Gordon Ramsay Kitchen Nightmares USA gordon ramsay kitchen nightmares gordon ramsay kitchen nightmares best moments gordon ramsay kitchen nightmares compilation gordon ramsay kitchen nightmares full episodes kitchen nightmares amy's baking company kitchen nightmares full episodes kitchen nightmares pigeon kitchen nightmares pigeon episode kitchen nightmares pigeon full episode
Giới thiệu
From Amy's Baking Company to a pigeon in a kitchen.

Order Ramsay in 10 Now to get the Full Recipe: http://hyperurl.co/Ramsayin10
Made with Hexclad - Get Cookin' with HexClad today: http://www.hexclad.com

Follow Gordon:
TikTok: https://www.tiktok.com/@gordonramsayo...
Instagram: http://www.instagram.com/gordongram
Twitter: http://www.twitter.com/gordonramsay
Facebook: http://www.facebook.com/GordonRamsay

#GordonRamsay #Food #Cooking #KitchenNightmares
Mở