Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
산소
장연록
장연록 47.9N theo dõi 128 Videos 2.42TR lượt xem 2021-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem1.2N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận78
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 546N - 978.25N
Tỷ lệ tương tác 91.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu