Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
서울 상공.. 그냥 번개나 좀 찍어볼까 찰칵 했는데 역대급 UFO 샷이...?
그래나도 SF
그래나도 SF 118N theo dõi 403 Videos 18.21TR lượt xem 2021-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-02
Tổng số lượt xem36.67N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận114
Tỷ lệ lượt xem 31.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 16.67TR - 30.03TR
Tỷ lệ tương tác 5.6%
Thẻ gắn
SF UFO 미스터리 외계인 우주
Giới thiệu
[제보] 2021. 7. 17. 서울 신월동 구름 풍경을 찍은 제보자는 아주 이상한 괴비행체가 찍혔음을 알고 깜놀했는데~

영화. 소설 등의 흥미로운 SF 소재 및 과학. 우주 상식
[Tistory 상상과학] https://yesmetoo124.tistory.com

[미스터리 제보] [email protected]
위 메일로 육하원칙에 맞추어 간단하게 보내주시면 감사하겠습니다
(촬영기종 + 실명 공개 여부)
Mở