Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Saltador "5 Patas"
Muy flojo para poner foto
Muy flojo para poner foto 1 theo dõi 6 Videos 43 lượt xem 2015-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Video del satador
Mở